Odzyskiwanie danych Co to jest odzyskiwanie danych?

Co to jest odzyskiwanie danych? Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania informacji, które zostały utracone, przypadkowo usunięte lub sformatowane z urządzenia pamięci masowej. Umożliwia on przywrócenie utraconych danych z różnych typów nośników pamięci, w tym z wewnętrznych i zewnętrznych dysków twardych, dysków półprzewodnikowych, pamięci flash USB, taśm magnetycznych, systemów plików RAID i innych. W tym artykule zostaną omówione różne rodzaje odzyskiwania danych i stosowane metody. Mamy nadzieję, że informacje te okażą się przydatne.

Odzyskiwanie danych to proces uzyskiwania informacji znajdujących się na urządzeniu pamięci masowej

Co to jest odzyskiwanie danych? Najprościej rzecz ujmując, jest to proces odzyskiwania informacji z urządzenia pamięci masowej, które zostało przypadkowo usunięte. Istnieją dwa popularne podejścia do odzyskiwania danych: odzyskiwanie danych na miejscu za pomocą specjalnego oprogramowania lub odzyskiwanie danych poza siedzibą firmy za pomocą przeszkolonego personelu w specjalistycznym laboratorium. To, która metoda jest najbardziej odpowiednia, zależy od stopnia złożoności danego przypadku. Większość osób preferuje pierwszą metodę, ponieważ jest ona niedroga, poufna i szybka w realizacji, ale nie zawsze udaje się odzyskać wszystkie informacje.

Chociaż odzyskiwanie danych nie jest rozwiązaniem niezawodnym, należy pamiętać, że jest to realne rozwiązanie w przypadkach, gdy utrata informacji nastąpiła z różnych przyczyn. Błąd ludzki, awarie oprogramowania, przerwy w dostawie prądu i awarie sprzętu to częste przyczyny utraty informacji cyfrowych. Dobra wiadomość jest taka, że odzyskanie informacji z uszkodzonych urządzeń pamięci masowej jest prawie zawsze możliwe.

Odzyskiwanie plików jest niezwykle ważnym aspektem odzyskiwania danych, ponieważ dotyczy odzyskiwania informacji z uszkodzonego urządzenia pamięci masowej. Proces rozpoczyna się od przeanalizowania zawartości dysku w celu zidentyfikowania „sygnatur plików”. Sygnatury plików są wspólnymi wzorcami, których używa prawie każdy typ pliku. Na przykład pliki png mają ciąg „%0PNG” na początku nazwy pliku, a pliki MP3 zwykle zaczynają się ciągiem „%3ID3”. Sygnatury plików pomagają oprogramowaniu do odzyskiwania danych zidentyfikować plik na podstawie jego zawartości.

Z kolei fizyczne odzyskiwanie danych wiąże się z fizycznym uszkodzeniem urządzenia pamięci masowej. Aby odzyskać dane z takiego urządzenia, technik musi najpierw naprawić uszkodzone urządzenie pamięci masowej. Proces ten wymaga specjalistycznego sprzętu. Czyste pomieszczenia kosztują około 100-1 000 USD za stopę kwadratową. W przypadku katastrofy specjaliści ds. odzyskiwania danych muszą podjąć działania w celu przywrócenia informacji znajdujących się na urządzeniu pamięci masowej.

Oprogramowanie do odzyskiwania danych może pomóc niezależnie od tego, czy informacje znajdujące się na urządzeniu pamięci masowej zostały przypadkowo usunięte, sformatowane czy utracone w wyniku awarii zasilania. Jest to bardzo skuteczny sposób na odzyskanie utraconych informacji z urządzenia pamięci masowej. Najlepsze rezultaty osiąga się, gdy informacje nadal znajdują się na dysku. Większość programów do odzyskiwania plików wykorzystuje oprogramowanie, które analizuje informacje o strukturze plików i folderów, a następnie skutecznie je odzyskuje.

Jest to odzyskiwanie jednorazowe

Hasło jednorazowe jest tworzone przez narzędzie GoTo Recovery, gdy logujesz się na swoje konto za pomocą rozszerzenia przeglądarki. Hasło to jest dostępne tylko na jednym komputerze i jest automatycznie usuwane po wyczyszczeniu historii i pamięci podręcznej przeglądarki. Możesz wybrać, czy chcesz odzyskać tylko określone pliki, czy wszystkie dane, w zależności od swoich preferencji. Można również określić oś czasu, do której mają zostać odzyskane określone dane.

Wymaga planu tworzenia i przywracania kopii zapasowych

Kopia zapasowa to kopia danych pierwotnych, którą można odzyskać w razie wystąpienia problemu. Dane mogą zostać uszkodzone, utracone lub zniszczone w różny sposób, w tym w wyniku awarii sprzętu lub oprogramowania. Oprócz fizycznej kopii zapasowej plan tworzenia kopii zapasowych powinien uwzględniać również logiczne kopie danych, które można odzyskać z wcześniejszego punktu w czasie. Dzięki temu firma będzie mogła odzyskać dane w przypadku katastrofy lub nieprzewidzianego zdarzenia.

Trudno jest wykonać

Chociaż możliwe jest podstawowe odzyskiwanie danych, w wielu przypadkach konieczna jest interwencja eksperta. Czasami części pliku są niedostępne lub plik może być zbyt duży, aby można go było odzyskać. W takich przypadkach może być konieczne wyodrębnienie danych. Wycinanie danych to proces, który można zastosować do odzyskiwania plików z uszkodzonymi danymi dzięki wykorzystaniu wiedzy o strukturze plików. Pomimo trudnych procesów z tym związanych, niektóre osoby mogą z powodzeniem przeprowadzić odzyskiwanie danych przy użyciu odpowiednich narzędzi i metod.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte